Отпечатване

Записване чрез таймер за запис

 1. Натиснете бутона GUIDE.
 2. Изберете желаната програма в справочника за програми, след това изберете [Таймер за запис].
 3. Изберете [Таймер - събитие] или [Настройте таймера].

Ръчно настройване на таймера с определяне на дата, час и канал

 1. Натиснете бутона REC LIST или TITLE LIST.
 2. Изберете [Списък на таймера/Настройки на таймера] — [Настройте таймера] — [Настройте таймера ръчно].
 3. Конфигурирайте таймера.
 4. Изберете [Настройте таймера].

Проверка, промяна или изтриване на настройки на таймера

Проверка, промяна или изтриване на настройки на таймера могат да се извършват в [Списък на таймера за запис].

 1. Натиснете бутона REC LIST или TITLE LIST.
 2. Изберете [Списък на таймера/Настройки на таймера] — [Списък на таймера за запис], след това променете настройките.

Съвет

 • Могат да бъдат създавани до 32 таймера.
 • Ако записът не се осъществи, причината ще бъде посочена в [Списък с грешки при запис]. Натиснете бутона REC LIST или бутона TITLE LIST, след това изберете [Списък с грешки при запис] в [Списък на таймера/Настройки на таймера].
 • В справочника на програмите можете да премествате фокуса до желаната програма и да натиснете бутона REC, за да се създаде таймер за запис на програмата.

Забележка

 • Таймерът за запис няма да работи, когато променливотоковият захранващ кабел е изключен от контакта.