Отпечатване

Искате да изтриете записано съдържание, но иконата за изтриване не се показва.

  • Ако (икона Изтрий) не се изведе за записаното съдържание, то е защитено. Трябва да деактивирате защитата, преди да пристъпите към изтриването на съдържанието.
    За да деактивирате защитата на съдържанието, изберете съдържанието, чиято защита искате да деактивирате, и след това изберете (иконата Сваляне на защита).