Отпечатване

Задаване на настройка за AV синхронизация

Ако Bluetooth аудио устройството е свързано, може да има забавяне между картината и звука поради свойствата на Bluetooth. Можете да регулирате забавянето между картината и звука чрез настройката A/V синхронизиране. (Само за модели с поддръжка на Bluetooth A2DP, които могат да използват Bluetooth аудиоустройства.)

Моделите с поддръжка на Bluetooth A2DP, които поддържат Bluetooth аудиоустройства, имат [A/V синхронизиране] в [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход].

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [A/V синхронизиране] — желаната опция.

Съвет

 • Можете също така да регулирате изходното синхронизиране на картината и звука за конкретна аудиосистема, свързана с HDMI кабел. За подробности относно поддържаните модели, направете справка в сайта за поддръжка.

Забележка

 • В зависимост от свързаното Bluetooth аудиоустройство, картината и звукът може да не са съгласувани дори когато за настройката [A/V синхронизиране] е зададена стойност [Вкл.] или [Автомат.].
 • За да предотвратите показването на черен екран на телевизора незабавно след включването му, когато се свързва безжично саунд бар (Bluetooth), задайте за настройката [A/V синхронизиране] стойност [Вкл.].
 • Ако за [Режим на картината] е зададена една от опциите по-долу, изходното синхронизиране на картината и звука не се регулира дори ако за настройката [A/V синхронизиране] е зададена стойност [Автомат.].
  • [Игра]
  • [Графика]
  • [Снимки]
  За да се регулира [A/V синхронизиране] при работа в който и да е от тези режими, изберете [Вкл.].
 • Реакцията на телевизора по време на възпроизвеждане на видеоигри може да изглежда по-бавна поради настройката [A/V синхронизиране], която увеличава забавянето при изходното синхронизиране на картината. За игри, при които времето на реакция е от значение, не ви препоръчваме да използвате Bluetooth устройство, а ви препоръчваме да използвате високоговорителите на телевизора или саундбар с кабелна (HDMI кабел/цифров оптичен кабел) връзка.