Отпечатване

Поддържани Bluetooth профили

Телевизорът поддържа следните профили:

  • HID (Human Interface Device профил)
  • HOGP (HID over GATT профил)
  • A2DP (Разширен профил за аудиоразпространение)*
  • AVRCP (Профил за дистанционно управление на аудио/видео)*
  • SPP (Serial Port профил)

* Наличността зависи от вашия модел/регион/държава.

Поддържаните от A2DP и AVRCP модели имат [A/V синхронизиране] в [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход].