Отпечатване

Свързване на Bluetooth устройство

За да сдвоите телевизора с Bluetooth устройство

Само за модели с поддръжка на Bluetooth A2DP, които могат да използват Bluetooth аудиоустройства, като слушалки или високоговорители.

Моделите с поддръжка на Bluetooth A2DP, които поддържат Bluetooth аудиоустройства, имат [A/V синхронизиране] в [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход].

 1. Включете вашето Bluetooth устройство и го поставете в режим на сдвояване.
  За да поставите вашето Bluetooth устройство в режим на сдвояване, вижте ръководството на устройството.
 2. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Дистанционни управления и аксесоари] — [Сдвояване на аксесоар], за да поставите телевизора в режим на сдвояване.
  Ще бъдат показани наличните Bluetooth устройства.
 3. Изберете желаното устройство, след това следвайте инструкциите на екрана.
  Ако бъде помолени да въведете парола, вижте ръководството на устройството.
  След като сдвояването се извърши, устройството се свързва с телевизора.

За да се свържете със сдвоено Bluetooth устройство

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Дистанционни управления и аксесоари].
 2. Изберете устройство, което е сдвоено но не е свързано.
 3. Изберете [Свързване].