Отпечатване

Разглеждане на снимки в 8K резолюция (само за 8K модели)

Можете да свържете цифров фотоапарат/камера, която поддържа HDMI 8K изход, към HDMI IN 4 на телевизора, за да се показват снимки с висока резолюция, запаметени във фотоапарата. Можете също да показвате снимки с висока резолюция, запаметени в свързани USB устройства или вашата домашна мрежа. Картина с 8K или по-висока резолюция може да бъде показана в резолюция 8K (7680×4320) (само за модели 8K).
За модели, които поддържат 8K, [Подобрен формат (8K)] е достъпно в [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Външни входове] — [Формат на HDMI сигнала].

Наличността на тази функция зависи от вашия регион/държава.

Илюстрация на изображения от различни устройства, показани на телевизора
 1. Цифров фотоапарат
 2. Камера
 3. USB устройство
 4. Мрежово устройство

За да гледате снимки, записани на USB устройство или мрежово устройство в 8K резолюция

 1. Свържете USB устройство или мрежово устройство към телевизора.
 2. Натиснете бутона HOME, изберете (икона Приложения) от меню Home, след което изберете [Медия плейър].
  Ако поддържаното дистанционно управление има бутон APPS, можете да натиснете бутона APPS.
 3. Изберете името на USB устройството или името на мрежовото устройство.
 4. Изберете папката, след което изберете файла за възпроизвеждане.

За да гледате снимки, записани на цифров фотоапарат или камера

 1. Свържете цифров фотоапарат или камера, които поддържат HDMI изход, към HDMI IN 4 жак (гнездо) на телевизора, като използвате HDMI кабел.
 2. Натиснете бутона (Избор на вход) неколкократно, за да изберете свързаното устройство.
 3. Настройте свързаното устройство към 8K изход.
 4. Стартирайте възпроизвеждането на свързаното устройство.

За да проверите поддържаните файлови формати

За преглеждане на снимки с резолюция 8K

Можете да зададете за Формат на HDMI сигнала настройка [Подобрен формат (8K)], за да гледате снимки в 8K резолюция.

За информация относно [Подобрен формат (8K)] или за смяна на настройките вижте страницата Настройки за разглеждане на снимки в 8K резолюция (само за 8K модели).

Забележка

 • 3D картина не може да се възпроизвежда.
 • Ако сменяте картината с натискане на бутони (Наляво) / (Надясно), е възможно да е необходимо известно време тя да се покаже.