Отпечатване

Настройки за разглеждане на снимки в 8K резолюция (само за 8K модели)

Когато се показва 8K формат с високо качество през вход HDMI, задайте [Формат на HDMI сигнала] от [Външни входове].

Формат на HDMI сигнала

За да смените настройката на формата на HDMI сигнала, натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Външни входове] — [Формат на HDMI сигнала] — HDMI входа, който искате да настроите.

HDMI IN 4

Стандартен формат
Стандартен HDMI формат*1.
Подобрен формат (Dolby Vision)
Висококачествен HDMI формат*1*2. Настройвайте само когато използвате устройства с такава възможност.
Подобрен формат (8K)
Висококачествен HDMI формат*1*3. Настройвайте само когато използвате устройства с такава възможност.

HDMI IN 1/2/3

Стандартен формат
Стандартен HDMI формат*1 за нормална употреба.
Подобрен формат
Висококачествен HDMI формат*1*2. Настройвайте само когато използвате устройства с такава възможност.

*1 Включително HDR.
*2 4K 60p 4:2:0 10 бита, 4:4:4, 4:2:2 и т.н.
*3 8K 24/30p 4:2:0 8 бита, 4K 120p 4:2:0 8 бита

Забележка

  • Когато използвате Подобрен формат, картината и звукът може да не се извеждат правилно. В този случай свържете устройството към HDMI IN в [Стандартен формат] или сменете формата на HDMI сигнала на HDMI IN на [Стандартен формат].
  • Задавайте Подобрен формат само когато използвате съвместими устройства.
  • Когато гледате 8K картина с високо качество, използвайте Първокласни високоскоростни HDMI кабели, който поддържа скорости от 18 Gbps. За подробности относно Първокласни високоскоростни HDMI кабели, който поддържа 18 Gbps вижте спецификациите на кабела.