Отпечатване

Актуализации на софтуера

От време на време Sony ще осигурява актуализации на софтуера, за да подобрява функционалността и да предоставя на потребителите най-съвременното използване на телевизора. Най-лесният начин за получаване на актуализациите на софтуера е чрез интернет връзка на телевизора.

За да проверявате автоматично за актуализации на софтуера

  1. Натиснете бутона HOME, изберете (икона Приложения) от меню Home, и изберете [Помощ] от списъка с приложения.
    Ако поддържаното дистанционно управление има бутон HELP, натиснете бутона HELP.
  2. Активирайте [Автоматична проверка за актуализации] в [Състояние и диагностика] — [Обновяване на системния софтуер].

Съвет

  • За да актуализирате софтуера ръчно, изберете [Обновяване на софтуера].
  • Можете да проверите в Известия от BRAVIA или в уебсайта за поддръжка за списък на промените, направени от актуализацията на софтуера.

Забележка

  • Когато [Автоматична проверка за актуализации] е деактивирано, телевизорът не може да приема известия, дори когато има актуализация на софтуера.

Актуализиране на софтуер чрез USB памет

Ако нямате интернет връзка, можете да актуализирате софтуера също и чрез използване на USB памет. Използвайте вашия компютър, за да изтеглите на USB памет най-новия софтуер от уебсайта на Sony за поддръжка. Поставете USB памет в USB порт на телевизора и актуализирането на софтуера ще започне автоматично.

Ако ще актуализирате софтуера на телевизора чрез USB памет, трябва да прочетете предупрежденията в уебсайта за актуализиране чрез USB памет.

Повече информация относно сайта за поддръжка намерете на страницата Сайт за поддръжка.