Отпечатване

Изкривена картина./Екранът премигва.

Проверете връзката и положението на антената и периферните устройства

 • Проверете антената/кабелната връзка.
 • Дръжте антената/кабела настрани от други свързващи кабели.
 • Когато инсталирате допълнително устройство, оставете известно разстояние между устройството и телевизора.
 • Уверете се, че антената е свързана посредством висококачествен 75-омов коаксиален кабел.

Проверете настройката [Движение]

 • Натиснете бутона HOME и изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Картина] — [Движение] — [Motionflow] — [Изкл.].
 • Променете текущата настройка от [Режим Филм] на [Изкл.].
  Натиснете бутона HOME и изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Картина] — [Движение] — [Режим Филм].
 • Проверете настройките на [Аналогова ТВ].
  Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Ръчно настройване] — [Аналогова ТВ].
  • Деактивирайте [LNA], за да подобрите приемането на картината. ([LNA] може да не е налична в зависимост от ситуацията/региона/държавата.)
  • Изпълнете [Автоматична фина настройка] за подобряване на картината за аналогово приемане.
   (Наличието на [Аналогова ТВ] и съответните опции може да се различават в зависимост от региона/държавата/ситуацията.)