Отпечатване

Появяват се петна или двойно изображение.

  • Проверете връзките на антената или кабела.
  • Проверете мястото и посоката на антената.
  • Натиснете бутона HOME и изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Картина] — [Движение] — [Motionflow] — [Изкл.].