Отпечатване

Проверете първо тези неща за отстраняване на неизправностите на вашето телевизионно приемане.

  • Уверете се, че кабелът на антената е плътно свързан към телевизора.
    • Уверете се, че връзката на кабела на антената не е прекъсната или разхлабена.
    • Уверете се, че кабелът или кабелният конектор на антената не е повреден.
  • Ефирен сигнал може да се потисне, ако наблизо има друг силен сигнал.
    Деактивирайте настройката [LNA] (С изключение на модели с един тунер) в [Настройки] — [Канали & Входове] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Допълнителни настройки].
  • Ако се преместите в нов дом или опитате да приемате нови услуги, изберете [Настройки] — [Канали & Входове] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Автоматична настройка] и следвайте инструкциите на екрана за преконфигуриране на необходимите настройки.
  • За да гледате поточно съдържание, свържете телевизора към интернет.

Съвет