Отпечатване

Проверете първо тези неща за отстраняване на неизправностите на вашето телевизионно приемане.

 • Уверете се, че кабелът на антената е плътно свързан към телевизора.
  • Уверете се, че връзката на кабела на антената не е прекъсната или разхлабена.
  • Уверете се, че кабелът или кабелният конектор на антената не е повреден.
 • Изберете ефирни програми/кабел чрез натискане на бутон TV на дистанционното управление, след което изберете [Цифрова ТВ], ако не се изведе услугата по телевизионно разпръскване. (С изключение на случаите, когато гледате YouView)
 • Ефирен сигнал може да се потисне, ако наблизо има друг силен сигнал.
  Деактивирайте настройката [LNA] (С изключение на модели с един тунер) в [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Допълнителни настройки].
 • Ако се преместите в нов дом или опитате да приемате нови услуги, изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Автоматична настройка] и следвайте инструкциите на екрана за преконфигуриране на необходимите настройки.
 • За да гледате поточно съдържание, свържете телевизора към интернет.

Съвет