Отпечатване

На екрана се появяват само снежинки или черна картина.

  • Проверете дали е изпълнена автоматичната настройка.
  • Проверете дали антената не е счупена или огъната.
  • Проверете дали антената не е достигнала края на работния си живот (3-5 години за нормална употреба, 1-2 години в близост до море).