Отпечатване

Има шум в картината или звука, когато гледате аналогов телевизионен канал.

 • Проверете настройката на [Аналогова ТВ].

  Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Канали & Входове] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Ръчни настройки] — [Аналогова ТВ].

  • Изпълнете [Автоматична фина настройка], за да приемате по-добра картина и звук. (Името на опцията може да се различава според вашия регион/държава.)
  • Задайте за [Аудио филтър] настройка [Изкл.], [Слаб] или [Силен] за подобряване на звука при аналогово приемане.
  • Деактивирайте [LNA], за да подобрите приемането на картината. ([LNA] може да не е налична в зависимост от ситуацията/региона/държавата.)
 • Уверете се, че антената е свързана посредством висококачествен 75-омов коаксиален кабел.
 • Дръжте кабела на антената настрани от други свързващи кабели.