Отпечатване

Слабо приемане или лошо качество на картината при цифрово излъчване.

  • Променете позицията, посоката и ъгъла на наземната ТВ антена, за да увеличите до максимум нивото на сигнала на антената. Уверете се, че посоката на антената не е променена неволно (например от вятъра).
  • Ако използвате усилвател на ТВ сигнала, регулирайте коефициента му на усилване на сигнала.
  • Ако между антената и телевизора е свързано оборудване (например разпределител на ТВ сигнал), то може да въздейства на приемането на ТВ сигнала. Свържете антената и телевизора директно, за да проверите дали това подобрява приемането.
  • Лошите атмосферни условия могат да повлияят на системите за сателитно разпространение. Изчакайте времето да се подобри. (Само за модели, съвместими със сателит)