Отпечатване

Не всички аналогови канали са настроени.

  • Опитайте да направите ръчна предварителна настройка на каналите, като конфигурирате настройките. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Канали & Входове] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Ръчни настройки] — [Аналогова ТВ]. (Наличието на [Аналогова ТВ] и съответните опции може да се различават в зависимост от региона/държавата/ситуацията.)