Отпечатване

Някои цифрови канали липсват.

Промяна на диапазона на настройка (наличността зависи от вашия регион/държава)

Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Допълнителни настройки] — [Диапазон на настройка].

[Нормален]
Търси налични канали във вашия регион/държава.
[Разширен]
Търси налични канали независимо от вашия регион/държава.

Актуализиране на цифровите услуги

Можете да стартирате [Автоматична настройка], след като се преместите в ново жилище, промените доставчика на услуги или за да търсите новостартирани канали.

Конфигуриране на автоматичните актуализации на услугите

Препоръчваме ви да активирате [Aвтомат. обновяване на услугите], за да позволите автоматичното добавяне на нови цифрови услуги, когато станат достъпни.

  1. За да активирате [Aвтомат. обновяване на услугите], натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Допълнителни настройки] — [Aвтомат. обновяване на услугите].

Ако е деактивирана, ще бъдете уведомявани за нови цифрови услуги от съобщение на екрана и услугите няма да се добавят автоматично.

Съвет

  • Наличността на тази функция зависи от вашия регион/държава. Ако не е налична, направете [Автоматична настройка], за да добавите нови услуги.