Отпечатване

Телевизорът не се включва.

Изпълнявайте подред процедурите по-долу, докато проблемът бъде решен.

1. Проверете дали телевизорът се включва посредством дистанционното управление.

Насочете дистанционното управление към сензора от предната страна на телевизора и натиснете бутона за включване на дистанционното управление.
Проверете дали телевизорът се включва.
Ако телевизорът не се включва, опитайте да нулирате (рестартирате) телевизора.

2. Проверете дали телевизорът се включва посредством бутона за включване на телевизора.

Натиснете бутона за включване на телевизора и проверете дали той се включва.
За местоположението на бутона за включване вижте Информация за продукта.
Ако посредством тази процедура телевизорът се включва, може би има проблем с дистанционното управление. Направете справка в следващата тема.

3. Изключете променливотоковия захранващ кабел от контакта.

Изключете захранващия кабел на телевизора от електрическия контакт. След това натиснете бутона за включване на телевизора, изчакайте 2 минути и включете отново захранващия кабел в електрическия контакт.

Съвет

  • Когато изключите телевизора от контакта и го включите отново, е възможно той да не може да се включи за известно време, дори ако натискате бутона за включване на дистанционното управление или на телевизора. Това се получава, тъй като инициализирането на системата отнема време. Изчакайте около 10 до 20 секунди и тогава опитайте отново.