Tisk

Použití televizoru jako středového reproduktoru (jen modely televizoru vybavené Režim středového TV reproduktoru)

Modely s nastavením Režim středového TV reproduktoru mají konektory CENTER SPEAKER IN umístěné na zadní straně televizoru.

Pokud je pro položku [Reproduktor] zvoleno nastavení [Audio systém], můžete reproduktory televizoru používat jako středový reproduktor v rámci systému domácího kina připojením AV receiveru ke konektoru CENTER SPEAKER IN televizoru*.

*Televizor a AV receiver musí být propojené kabelem HDMI nebo digitálním optickým kabelem.

Připojení pomocí reproduktorového kabelu

Propojte televizor s AV receiverem pomocí reproduktorového kabelu.

Připojte kabel reproduktoru ke konektoru na zadní straně televizoru
  1. AV receiver
  2. Reproduktorový kabel (není součástí dodávky)

K připojení AV receiveru ke konektoru CENTER SPEAKER IN na televizoru použijte reproduktorový kabel (není součástí dodávky).
Při připojování je nutno zkroutit konce vodiče reproduktorového kabelu a zasunout je do konektorů televizoru a AV receiveru.

Konektor CENTER SPEAKER IN se na jednotlivých modelech liší. Při připojování kabelu reproduktoru se řiďte obrázky níže.

*Na každém konci vodičů reproduktorového kabelu odstraňte izolaci v přibližné délce 10 mm.

Poznámka

  • Neodstraňujte z reproduktorového kabelu příliš mnoho izolace, jinak by mohlo dojít ke vzájemnému kontaktu vodičů.
  • Připojte reproduktorový kabel, aby byly správně spárovány polarity (+/-) mezi televizorem a AV receiverem.