Udskriv

Udsendelse af lyd fra et lydsystem

Du kan tilslutte lydsystemer som f.eks. AV-modtagere eller soundbars til tv'et. Vælg en tilslutningsmetode i henhold til specifikationerne for det lydsystem, du vil tilslutte.

  • Tilslutning med et HDMI-kabel (læs omhyggeligt "Tilslutning vha. et HDMI-kabel" herunder for at få flere oplysninger).
  • Tilslutning med et digitalt, optisk kabel

Se siden Tilslutning af et lydsystem vedrørende tilslutningsmetoder.

Bemærk

  • Se betjeningsvejledningen for den enhed, der skal tilsluttes.

Tilslutning vha. et HDMI-kabel

Dette tv understøtter Audio Return Channel (ARC) eller Enhanced Audio Return Channel (eARC). Du kan bruge et HDMI-kabel til at sende lyd fra lydsystemer, der understøtter ARC og eARC.

På tv'er, der understøtter eARC, kan du udsende (føre igennem) lydsignaler fra eksterne indgangsenheder, der er sluttet til tv'et, til eARC-understøttede lyssystemer vha. HDMI-stikket med teksten "ARC" eller "eARC/ARC".

Se siden Tilslutning af et lydsystem vedrørende tilslutningsmetoder.

Bemærk

  • Placeringen af HDMI-stikket, der understøtter eARC/ARC, varierer afhængigt af model. Se den medfølgende Installationsvejledning eller Referencevejledning.