Udskriv

Tilslutning af et lydsystem

Se illustrationerne herunder vedrørende tilslutning af et lydsystem som f.eks. en AV-receiver eller en soundbar.

Bemærk

 • De tilgængelige stik afhænger af model/område/land.

HDMI-tilslutning (eARC-understøttet)

 1. Forbind den eksterne indgangsenhed og tv'et med et HDMI-kabel. Forbind tv'et og lydsystemet med et andet HDMI-kabel.
  Slut lydsystemet til tv'ets HDMI-indgangsstik mærket "ARC" eller "eARC/ARC".
  Illustration af tilslutningsmetoden
  1. Ekstern indgangsenhed (f.eks. en Blu-ray-/dvd-optager)
  2. HDMI-kabel (medfølger ikke)
  3. AV-receiver eller soundbar
  4. HDMI-kabel med Ethernet (medfølger ikke)*

  * Vi anbefaler godkendte Førsteklasses HDMI‐højhastighedskabel/‐kabler med HDMI-logoet.

 2. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [eARC-tilstand] — [Auto].
 3. Vælg [Højttaler] — [Lydsystem].
 4. Aktiver lydsystemets eARC-funktion.
  Se betjeningsvejledningen til enheden.
 5. Justering af et lydsystem

Bemærk

 • Du kan ikke vælge [eARC-tilstand], hvis tekst-til-tale-funktionen for meddelelser på skærmen er aktiveret i tv'ets funktioner til brugerassistance.
 • Når du sender lyd fra en eARC-understøttet enhed, mens du ser HDMI-input, fungerer tv'et som følger:
  • lyd fra systemlyde og lydrespons sendes ikke, og
  • den indbyggede mikrofons talegenkendelse kan være forringet (kun tv'er med indbygget mikrofon).

HDMI-tilslutning (ARC-understøttet)

 1. Forbind tv'et og lydsystemet med et HDMI-kabel.
  Slut til tv'ets HDMI-indgangsstik mærket "ARC" eller "eARC/ARC".
  Illustration af tilslutningsmetoden
  1. AV-receiver eller soundbar
  2. HDMI-kabel (medfølger ikke)*

  * Vi anbefaler godkendte Førsteklasses HDMI‐højhastighedskabel/‐kabler med HDMI-logoet.

 2. Justering af et lydsystem

Bemærk

 • For ARC-forbindelser kan talegenkendelsesfunktionen være forringet (kun tv'er med indbygget mikrofon).

Tilslutning med digitalt, optisk kabel

 1. Forbind tv'et og lydsystemet med et digitalt, optisk kabel.
  Tilslut til lydsystemets digitale, optiske indgangsstik.
  Illustration af tilslutningsmetoden
  1. AV-receiver eller soundbar
  2. Optisk lydkabel (medfølger ikke)
 2. Justering af et lydsystem

Tip

 • Gå ind på Sonys supporthjemmeside for at få flere oplysninger.
  Supportwebsted