Udskriv

Brug af tv'et som en centerhøjttaler (kun modeller med TV-center højttaler-tilstand)

Modeller med TV-center højttaler-tilstand har CENTER SPEAKER IN-stik på bagsiden af tv'et.

Hvis [Højttaler] er indstillet til [Lydsystem], kan du bruge tv-højttalerne som en centerhøjttaler til et hjemmebiografsystem ved blot at tilslutte en AV-modtager til CENTER SPEAKER IN-stikket på tv'et*.

*Tv'et og AV-modtageren skal være tilsluttet ved hjælp af enten et HDMI-kabel eller et digitalt, optisk kabel.

Tilslutning med højttalerkabel

Forbind tv'et og AV-modtageren med et højttalerkabel.

Sæt højttalerkablet i tilslutningsstikket på bagsiden af tv'et
  1. AV-modtager
  2. Højttalerkabel (medfølger ikke)

Brug et højttalerkabel (medfølger ikke) til tilslutning af AV-modtageren til CENTER SPEAKER IN-stikket på tv'et.
Ved tilslutningen skal du sno enderne af højttalerkablet og sætte dem ind i tilslutningsstikkene på tv'et og AV-modtageren.

CENTER SPEAKER IN-stikket varierer afhængig af model. Se illustrationerne herunder, når du tilslutter højttalerkablet.

*Fjern omkring 10 mm isolering fra hver ende af højttalerkablet.

Bemærk

  • For at forhindre, at højttalerkablets ledninger berører hinanden, skal du sørge for ikke at fjerne for meget af højttalerkablet.
  • Tilslut højttalerkablet korrekt, så polariteterne (+/-) mellem tv'et og AV-modtageren stemmer overens.