Udskriv

Brug af funktioner tilgængelige for BRAVIA Sync-kompatible enheder

For at betjene BRAVIA Sync-kompatible enheder fra tv'et skal du bruge knappen (Valg af indgang) på fjernbetjeningen for at vælge den enhed, du vil betjene.

Blu-ray-/dvd-afspiller

 • Tænder automatisk tv'et og skifter indgang til den tilsluttede Blu-ray-/dvd-afspiller, når der afspilles noget på Blu-ray-/dvd-afspilleren.
 • Slukker automatisk den tilsluttede Blu-ray-/dvd-afspiller, når du slukker tv'et.
 • Tillader handlinger såsom menubetjening og afspilning med knapperne (Op) / (Ned) / (Venstre) / (Højre) på tv'ets fjernbetjening.

AV-modtager

 • Tænder automatisk den tilsluttede AV-modtager og skifter lydudgang fra tv'ets højttaler til lydsystemet, når du tænder tv'et. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du tidligere har sendt tv-lyden via AV-modtageren.
 • Skifter automatisk lydudgang til AV-modtageren ved at tænde AV-modtageren, når tv'et tændes.
 • Slukker automatisk den tilsluttede AV-modtager, når tv'et slukkes.
 • Justerer lydstyrken ((Lydstyrke) knapperne +/-) og slår lyden fra på knappen ((Mute)) på den tilsluttede AV-modtager via tv'ets fjernbetjening.

Videokamera

 • Tænder automatisk tv'et og skifter indgang til det tilsluttede videokamera, når det tilsluttede kamera tændes.
 • Slukker automatisk det tilsluttede videokamera, når tv'et slukkes.
 • Tillader handlinger såsom menubetjening og afspilning med knapperne (Op) / (Ned) / (Venstre) / (Højre) på tv'ets fjernbetjening.

Bemærk

 • "BRAVIA Sync-styring" (BRAVIA Sync) er kun tilgængelig for tilsluttede BRAVIA Sync-kompatible enheder med BRAVIA Sync-logoet.