Udskriv

Justering af BRAVIA Sync-indstillinger

 1. Tænd den tilsluttede enhed.
 2. For at aktivere [BRAVIA Sync-styring] skal du trykke på knappen HOME og vælge [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Eksterne indgange] — [BRAVIA Sync-indstillinger] — [BRAVIA Sync-styring].
 3. Aktiver BRAVIA Sync på den tilsluttede enhed.
  Når en bestemt Sony BRAVIA Sync-kompatibel enhed tilsluttes og tændes, og [BRAVIA Sync-styring] er aktiveret, aktiveres BRAVIA Sync automatisk på denne enhed. Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med den tilsluttede enhed.

Tilgængelige indstillinger

Tilgængelige indstillinger vises nedenfor. (Indstillingerne varierer afhængigt af model/område/land).

[Sluk enheder automatisk]
Hvis funktionen er deaktiveret, slukkes den tilsluttede enhed ikke automatisk, når tv'et slukkes.
[Tænd TV automatisk]
Hvis funktionen er deaktiveret, tændes tv'et ikke automatisk, når den tilsluttede enhed tændes.
[BRAVIA Sync enhedsliste]
Mostra la llista de dispositius BRAVIA Sync.
[Enhedskontrolknapper]
Giver dig mulighed for at indstille knapper til kontrol af en enhed, som er tilsluttet via HDMI.

Sådan bruger du Sync Menu

 1. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) eller ACTION MENU på fjernbetjeningen, vælg Sync Menu, og vælg det ønskede element i Sync Menu.
  Hvis [Sync Menu] ikke vises, skal du ændre de viste elementer på skærmen [Hurtige indstillinger] og tilføje [Sync Menu]. Se siden Brug af Hurtige indstillinger for at få flere oplysninger.

Tip

 • I nedenstående tilfælde kan der blive vist en meddelelse på tv-skærmen, når du vælger Sync Menu.
  • En HDMI-enhed er ikke tilsluttet.
  • [BRAVIA Sync-styring] er deaktiveret.