Udskriv

Visning af din iPhone/smartphones eller iPad/tablets app-skærm på tv'et

Chromecast built-ineller AirPlay giver dig mulighed for at få vist (caste) dine foretrukne websteder og app-skærme på din mobilenhed direkte til tv'et.

Brug af Chromecast built-in

 1. Slut en mobilenhed som f.eks. en smartphone eller tablet til samme hjemmenetværk som det TV'et er tilsluttet.
 2. Start en Chromecast-understøttet app på mobilenheden.
 3. Vælg ikonet (cast) i appen.
 4. Vælg tv'et som cast-destination.
  Mobilenhedens skærm vises på tv'et.

Bemærk

 • Du skal have en internetforbindelse for at bruge Chromecast built-in.

Brug af AirPlay

Dette tv understøtter AirPlay 2.

 1. Hvis AirPlay ikke er konfigureret, skal du trykke på (Valg af indgang) på fjernbetjeningen, vælge (AirPlay) og følge vejledningen på skærmen.
 2. Kontrollér, at din Apple-enhed er forbundet til samme netværk som dit tv.
 3. Tryk på (AirPlay Video) for at afspille video på tv'et, tryk på (AirPlay Audio) for at lytte til musik på tv'et, eller tryk på (Skærmspejling) for at spejle din enheds skærm på tv'et.
 4. Vælg tv'et som AirPlay-destination.

Tip

 • Tv'et understøtter Apple HomeKit.
  Du kan styre tv'et med en mobilenhed såsom en iPhone eller iPad ved at trykke på knappen (Valg af indgang) på fjernbetjeningen, vælge (AirPlay) og derefter følge vejledningen på skærmen for at konfigurere Apple HomeKit.
  De tilgængelige funktioner varierer afhængigt af app- og softwareversion.

Bemærk

 • Du skal have en internetforbindelse for at bruge AirPlay.
 • Betjening af en mobilenhed såsom iPhone eller iPad varierer afhængigt af OS-versionen.
 • iPhone, iPad, AirPlay og HomeKit er varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande.