Udskriv

Ingen lyd, men godt billede.

  • Kontrollér antennen/kabelforbindelsen.
  • Sæt netledningen i tv'et, og tryk på tænd-/slukknappen på tv'et eller fjernbetjeningen.
  • Kontrollér lydstyrken.
  • Tryk på knappen (Mute) eller (Lydstyrke) + for at annullere muting.
  • Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) eller ACTION MENU, og vælg derefter [Højttaler] — [TV-højttaler].
    Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Højttaler] — [TV-højttaler].
  • Hvis hovedtelefoner eller Bluetooth-lydenheder er tilsluttede, sendes der ikke lyd fra tv-højttalerne eller lydsystemer, som er tilsluttet via eARC/ARC. Fjern hovedtelefonerne, eller frakobl Bluetooth-lydenheden.