Udskriv

Ingen lyd eller lav lyd ved brug af et hjemmebiografsystem.

  • Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Højttaler] — [Lydsystem].
  • Hvis lydsystemet ikke er kompatibelt med Dolby Digital eller DTS, skal du indstille [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Digital lydudgang] til [PCM].
  • Hvis du vælger en analog (RF) kanal, og billederne ikke vises korrekt, skal du skifte tv-udsendelsessystem. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Kanaler] — [Kanalopsætning] — [Manuel indstilling] — [Analog][Tv-system]. (Tilgængeligheden af [Analog] eller indstillingernes navne varierer afhængigt fa område/land/situation).
  • Kontrollér, om [Udgangslydstyrken på digital lyd] er indstillet til maksimum.

    Tryk på knappen HOME, og vælg derefter:
    [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Udgangslydstyrken på digital lyd]

  • Når du bruger HDMI-indgang med Super Audio CD eller DVD-Audio, sendes der muligvis ingen lydsignaler via DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).