Отпечатване

Регистриране на USB HDD устройство

Тази функция е достъпна само за ограничени региони/държави/модели телевизори.

Моделите, записващи на USB HDD, имат опция [Настройка на устройство за запис] в [Настройки] — [Канали & Входове].

Свържете и регистрирайте USB HDD устройство към вашия телевизор, за да записвате цифрови предавания.

Свържете USB HDD устройство към USB порта на телевизора, обозначен сHDD REC” (ако има син USB порт, той поддържа запис върху HDD).

Илюстрация на метода за свързване
 1. USB HDD устройство
 2. USB кабел (не се доставя)
 1. Свържете USB HDD устройство към USB порта (син) на вашия телевизор, обозначен сHDD REC”.
 2. Включете USB HDD устройството.
 3. Изчакайте да се покаже екранът [USB паметта е свързана].
  Ако съобщението не се покаже, можете ръчно да регистрирате USB HDD устройството от менюто с настройки.
 4. Изберете [Регистриране за запис].
 5. Следвайте инструкциите на екрана, за да регистрирате USB HDD устройството.

Забележка

 • Ако по време на регистрацията в стъпка 4 се покаже съобщението “Не може да намери USB HDD за запис”, следвайте инструкциите в съобщението и проверете дали USB HDD устройството за запис е свързано към суперскоростния USB порт (син).
  Ако USB HDD устройството за запис не се разпознава дори след като сте проверили връзката, трябва да регистрирате отново USB HDD устройството, тъй като то вече може да е било регистрирано като устройство за цели, различни от записване. Направете справка в “USB HDD устройството не може да бъде регистрирано.”, за да регистрирате отново USB HDD устройството за записване.

За да регистрирате ръчно USB HDD устройство

 1. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление и изберете следното.
  [Настройки] — [Канали & Входове] — [Настройка на устройство за запис] — [Регистрация на HDD].

Отмяна на регистрация на USB HDD устройство

 1. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — [Канали & Входове] — [Настройка на устройство за запис] — [Дерегистрация на HDD] — устройството, чиято регистрация да бъде отменена.