Отпечатване

Свързване на аудио система

Вижте илюстрацията по-долу за свързване на аудио система, например AV приемник или саунд бар.

Забележка

 • Наличните изводи зависят от вашия модел/регион/държава.

HDMI връзка (ARC се поддържа)

 1. Свържете телевизора и аудиосистемата с HDMI кабел.
  Свържете към входния HDMI извод на телевизора с надпис “ARC” или “eARC/ARC”.
  Илюстрация на метода за свързване
  1. AV приемник или саунд бар
  2. HDMI кабел (не се доставя)*

  * Препоръчваме одобрени Първокласни високоскоростни HDMI кабели с HDMI лого.

 2. Настройване на аудио система

Забележка

 • При ARC свързвания характеристиките на гласовото разпознаване може да са влошени (само за телевизори с вграден микрофон).

HDMI връзка (eARC се поддържа)

 1. Свържете външното входно устройство и телевизора посредством HDMI кабел. Свържете телевизора и аудио системата посредством друг HDMI кабел.
  Свържете аудиосистемата към извода на HDMI входа на телевизора с надпис “ARC” или “eARC/ARC”.
  Илюстрация на метода за свързване
  1. Външно входно устройство (например Blu-ray/DVD записващо устройство)
  2. HDMI кабел (не се доставя)
  3. AV приемник или саунд бар
  4. HDMI кабел с Ethernet (не се доставя)*

  * Препоръчваме одобрени Първокласни високоскоростни HDMI кабели с HDMI лого.

 2. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Режим eARC] — [Автомат.].
 3. Изберете [Говорител] — [Аудио система].
 4. Активирайте функцията eARC на аудио системата.
  Направете справка в ръководството с инструкции на устройството.
 5. Настройване на аудио система

Забележка

 • Не можете да изберете [Режим eARC], ако функцията за преобразуване на екранния текст в говор за екранния текст във функциите за достъпност на телевизора е активирана.
 • Ако аудиосигналът се извежда от устройство, поддържано от eARC, докато гледате HDMI съдържание, телевизорът работи по следния начин:
  • аудиото от звуците на системата и от аудио реакциите не се извежда, и
  • характеристиките на гласовото разпознаване на вградения микрофон може да са влошени (само за телевизори с вграден микрофон).

Свързване посредством цифров оптичен кабел

 1. Свържете телевизора и аудиосистемата с цифров оптичен кабел.
  Свържете към извода на цифровия оптичен вход на аудио системата.
  Илюстрация на метода за свързване
  1. AV приемник или саунд бар
  2. Оптичен аудио кабел (не се доставя)
 2. Настройване на аудио система

Съвет