Отпечатване

Настройване на аудио система

След като свържете аудио система към телевизора, регулирайте аудио изхода на телевизора от аудио системата.

Регулиране на аудио система, свързана посредством HDMI кабел или цифров оптичен кабел

  1. След свързване на телевизора към вашата аудио система, натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Говорител] — [Аудио система].
  2. Включете свързаната аудио система, после регулирайте силата на звука.
    Ако свържете устройство, съвместимо с BRAVIA Sync с HDMI връзка, можете лесно да го управлявате с дистанционното управление на телевизора.

Забележка

  • Трябва да конфигурирате настройките [Цифров аудио изход] според аудио системата. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Цифров аудио изход].
  • Ако аудиосистемата не е съвместима с Dolby Digital или DTS, задайте за [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Цифров аудио изход] стойност [PCM].
  • Настройките [Цифров аудио изход] са деактивирани, когато използвате аудиосигнали, преминали през HDMI входа и използвате eARC.

Съвет