Отпечатване

Извеждане на аудио от аудио система

Можете да свързвате към телевизора аудио системи, като AV приемници или саундбарове. Изберете метод за връзка по-долу според спецификациите на аудио системата, която искате да свържете.

  • Свързване посредством HDMI кабел (За подробности прочетете внимателно “Свързване посредством HDMI кабел” по-долу)
  • Свързване посредством цифров оптичен кабел

За методите на свързване вижте страница Свързване на аудио система.

Забележка

  • Направете справка в ръководството с инструкции на устройството, което ще свързвате.

Свързване посредством HDMI кабел

Този телевизор поддържа Audio Return Channel (ARC) или Enhanced Audio Return Channel (eARC). Можете да използвате HDMI кабел, за да извеждате аудио сигнал от аудио системите, които поддържат ARC и eARC.

При телевизори, които поддържат eARC, можете да извеждате аудиосигнали с преминаване (рass through) от външни входни устройства, свързани към телевизора, към поддържани eARC аудиосистеми посредством HDMI извода с надпис “eARC/ARC”.

За методите на свързване вижте страница Свързване на аудио система.

Забележка

  • Местоположението на HDMI входа, който поддържа eARC/ARC се различава в зависимост от модела. Вижте Ръководство за настройка (включено).