Отпечатване

Използване на телевизора като централен високоговорител (само за модели с Режим на ТВ централен говорител)

Моделите с Режим на ТВ централен говорител имат изводи CENTER SPEAKER IN или S-CENTER SPEAKER IN​на задната страна на телевизора.

На телевизорите с вход S-CENTER SPEAKER IN​ можете да използвате телевизора като централен високоговорител в следните случаи.

 • Когато е свързан саундбар с изход/жак S-CENTER OUT

При използване на телевизора като централен говорител разговорите звучат естествено, тъй като можете да ги слушате от екрана и неговите съседни зони.

Съвет

 • Някои модели имат изводи CENTER SPEAKER IN и S-CENTER SPEAKER IN​.
 1. Свържете устройството към телевизора по начина, описан в “Свързване на AV приемник с кабел за високоговорител” или “Свързване на саундбар (само за модели с изводи S-CENTER SPEAKER IN​)”.
 2. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, променете [Настройки] — [Екран и звук] — [Аудио изход] — [Говорител] на [Аудио система].

Свързване на AV приемник с кабел за високоговорител

Свържете телевизора и AV приемника с кабел за високоговорител.

Свържете кабела за високоговорителя в изводите за свързване на гърба на телевизора
 1. AV приемник
 2. Кабел за високоговорител (не се доставя)

Използвайте кабел за високоговорител (не се доставя), за да свържете AV приемника към извода CENTER SPEAKER IN на телевизора.
При свързването не забравяйте да усучете краищата на кабела за високоговорител и да ги поставите в изводите за свързване на телевизора и AV приемника.

Настройките на терминала CENTER SPEAKER IN са различни, в зависимост от модела. Вижте фигурите по-долу, когато свързвате кабела на високоговорителя.

*Свалете около 10 mm от изолацията на всеки край на кабела за високоговорител.

Забележка

 • За да предотвратите взаимното докосване на проводниците на кабела за високоговорител, не оголвайте твърде голяма част от него.
 • Свържете правилно кабела за високоговорител, така че поляритетите (+/-) на телевизора и AV приемника да си съответстват.

Свързване на саундбар (само за модели с изводи S-CENTER SPEAKER IN​)

Свържете телевизора и саундбара с Кабел за режим на ТВ централен говорител, доставен със саундбара/системата за домашно кино.

Когато има свързан саундбар, централният звук се извежда както от телевизора, така и от саундбара, което дава възможност да се наслаждавате на въздействащ звук от саундбара и на естествено звучащи разговори.

Свържете кабела за режим на телевизора за работа като централен високоговорител в изводите за свързване на гърба на телевизора.
 1. Кабел за режим на ТВ централен говорител (доставя се със саундбарове, които имат изводи S-CENTER OUT)

Забележка

 • Дори когато се свързва саундбар с извод S-CENTER OUT, той трябва да бъде свързан към телевизора с HDMI кабел, подобно на нормален саундбар.
 • Вижте също ръководството с инструкции на аудиосистемата с извод S-CENTER OUT.