Отпечатване

Дистанционни управления и аксесоари

  1. Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след което изберете [Настройки] — [Дистанционни управления и аксесоари] — желаната опция.

Налични опции

Можете да активирате или деактивирате Bluetooth, или да регистрирате Bluetooth устройства.

[Bluetooth]
Активира и деактивира Bluetooth.
[Сдвояване на аксесоар]
Сдвоява Bluetooth устройства.
[Дистанционно управление]
Настройка за сдвояване на гласовото дистанционно управление.