Отпечатване

Телевизорът се изключва автоматично.

  • Екранът може да се е изключил поради настройките на [Автоматично изключване].
  • Проверете настройката на [Времетраене] на [Автоматично включване].
  • Ако изтече зададеното в [Изключване на телевизора след] време, захранването автоматично се изключва.

    За да проверите настройките, натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление и изберете следните в следната последователност.
    [Настройки] — [Система] — [Включване и захранване] — [Икономия на енергия] — [Изключване на телевизора след]