Отпечатване

Желаете да деактивирате LED индикатора, така че да не свети или мига.

Можете да използвате настройките по-долу, за да изключите LED индикатора.

За да изключите LED индикатора Реакция при управление (белия LED индикатор)

Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление, след това изберете [Настройки] — [Система] — [LED индикатор] — деактивирайте [Реакция при управление].

Изключване LED индикатора Реакция при управление (жълт LED индикатор)/LED индикатора за гласова функция (жълт LED индикатор) (само за телевизори с вграден микрофон)

За да изключите жълтия LED индикатор за гласова функция, когато Превключвател на вградения микрофон не свети, или за да изключите жълтия LED индикатор за работна реакция, когато Превключвател на вградения микрофон е включен, в [Настройки] — [Система] — [LED индикатор], деактивирайте [Състояние на гласово разпознаване].