Udskriv

Sådan lyser LED'erne

Du kan kontrollere status for tv'et ved at se, hvordan LED'erne lyser.

Illustrationen viser LED'ernes placering. Disse er i rækkefølgen fra A og B fra venstre.

  1. LED for stemmefunktion (nederst til venstre på tv'et. Kun tv'er med indbygget mikrofon*.)
  2. LED for Driftssvar (Nederst i midten af tv'et.)

* Den indbyggede mikrofon er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af dit område/model/sprog.

LED for stemmefunktion

"Lyser" eller "blinker", når "Ok Google" registreres, og tv'et kommunikerer med serveren. Denne LED's lysmønster afhænger af status for serverkommunikation.

Bemærk

  • Du kan bruge den indbyggede mikrofon på tv'et, når Indbygget mikrofon-knap lyser. Se den Referencevejledning, der følger med tv'et, vedrørende placeringen af kontakten til indbygget mikrofon.
  • Når du trykker på knappen MIC/Google Assistent på fjernbetjeningen og afslutter aktiveringen af den indbyggede mikrofon på tv'et, lyser LED'en for stemmefunktion gult, når den indbyggede mikrofon på tv'et er slukket (når den er tændt, lyser LED'en for Driftssvar gult).

LED for Driftssvar

"Lyser" eller "blinker" hvidt, når tv'et tændes, ved modtagelse af signaler fra fjernbetjeningen eller ved opdatering af softwaren vha. en USB-lagerenhed.
Når [Registrer "Ok Google"] aktiveres, lyser den gult. (kun tv'er med indbygget mikrofon*)
* Den indbyggede mikrofon er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af dit område/model/sprog.
Når Indbygget mikrofon-knap er tændt, lyser den gult. (kun tv'er med indbygget mikrofon*)
* Den indbyggede mikrofon er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af dit område/model/sprog.