Udskriv

Brug af den indbyggede mikrofon (kun på tv'er med indbygget mikrofon)

Den indbyggede mikrofon på tv'et er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af område/land/sprog.

Se følgende Sony-supporthjemmeside for at få oplysninger om sprog, der understøtter den indbyggede mikrofonfunktion på tv'et.

https://www.sony.net/tv-hf/aep/
QR-kode til Sonys supporthjemmeside
https://www.sony.net/tv-hf/aep/

Tip

 • URL'en kan ændres uden varsel.

Du kan udføre mere på dit tv kun ved at bruge din stemme. Du skal blot starte med "Ok Google" for at:

 • Betjene dit tv og dine smart home-enheder
 • Afspille musik og underholdning
 • Få svar
 • Planlægge din dag og administrere opgaver

Vend dig mod tv'et, og sig "Ok Google" for at starte.

Begynd at tale, når LED'en for stemmefunktion blinker hvidt.
Illustrationen viser placeringen af LED'en på tv'et. I rækkefølgen fra A og B fra venstre.

 1. LED'en for stemmefunktion sidder nederst lige til venstre for midten af tv'et.
 2. LED'en nederst i midten på tv'et lyser orange, når håndfri betjening er tilgængelig.

Du skal aktivere følgende indstilling for at bruge den indbyggede mikrofon.

 1. Tænd på kontakten til den indbyggede mikrofon på tv'et.
  Se Referencevejledning vedrørende placeringen af kontakten til den indbyggede mikrofon på tv'et.

Bemærk

 • Du skal have en internetforbindelse for at bruge den indbyggede mikrofon på tv'et.
 • Efter aktivering af den indbyggede mikrofon på tv'et vha. kontakten skal du trykke på knappen MIC/Google Assistent på fjernbetjeningen for at gennemføre konfigurationen afhængigt af model/land/område. (Kun modeller med indbygget mikrofon)

Tip

 • Når den indbyggede mikrofon på tv'et er aktiveret vha. kontakten, lyser LED'en for Driftssvar gult, også selvom tv'et er slukket (du kan også indstille den til ikke at lyse). (Kun modeller med indbygget mikrofon)
 • Hvis tv'ets indbyggede mikrofon registrerer lyd fra omgivelserne, skal du ændre [Følsomhed af indbygget mikrofon].

  Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg nedenstående i rækkefølge.
  [Indstillinger] — [System] — [Følsomhed af indbygget mikrofon]