Udskriv

Midterste knapper på fjernbetjeningen

Den medfølgende fjernbetjening samt knappernes ikoner varierer afhængigt af model/land/område.

En mikrofon er indbygget i fjernbetjeningen. Mikrofonen er cirkelformet og er placeret øverst til venstre på fjernbetjeningen. Der er en mikrofon-LED øverst i cirklen, og mikrofonen sidder i bunden af cirklen. Mikrofon-LED'en lyser, når mikrofonen er aktiv. Tænd-/slukknappen sidder øverst til højre på fjernbetjeningen. Tænd-/slukknappen tænder og slukker tv'et. Under tænd-/slukknappen er der fire rækker talknapper. Tallene 1, 2 og 3 ligger i den øverste række. 4, 5, 6 ligger i den anden række, og knappen 5 har en følbar prik. Tallene 7, 8 og 9 ligger i den tredje række. Knappen Vis info/tekst, nulknappen og tekstknappen sidder i fjerde række. Knappen Vis info/tekst viser oplysninger, som f.eks. program og opløsning. Tekstknappen viser tekstoplysninger. Der sidder to store, vandrette, rektangulære knapper ved siden af hinanden under talknapperne. Venstre knap bruges til at få adgang til Google Play Store. Den højre knap bruges til programmet Netflix. Denne knap er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af område, land eller tv-model. Under disse to knapper sidder fire kapselformede farveknapper. Startende fra venstre er disse rød, grøn, gul og blå. Disse gør forskellige ting i forskellige menuer. Under farveknapperne sidder fem runde knapper placeret i to rækker. I den øverste række er de to knapper fra venstre knapperne GUIDE og Optageliste. Knappen GUIDE viser den digitale programguide for tv'et eller kabel-/satellitboksen. Knappen Optageliste viser en liste over optagede titler i et USB HDD. I den nederste række er de tre knapper fra venstre INDGANG, mikrofon og lynindstillingsknapper. Knappen INDGANG viser og vælger indgangskilde etc. Mikrofonknappen bruges til Google Assistent og andre stemmefunktioner, som f.eks. stemmesøgning. Når du bruger stemmekommandoer, skal du tale ind i mikrofonen i øverste venstre hjørne af fjernbetjeningen. Lynindstillingsknappen viser et sæt betjeningselementer til forindstilling af billede, lyd etc. Under disse knapper er der to knapringe inden i hinanden. Den indvendige ring har fire følbare forhøjninger, der anvendes til navigation op, ned, til venstre og til højre. I midten sidder Enter-knappen, som er forhøjet. Under ringen sidder tre runde knapper. Disse er knapperne TILBAGE, TV og HJEM startende fra venstre. Med knappen TILBAGE kommer du tilbage til den foregående skærm. Knappen TV skifter til en tv-kanal eller et signal fra et program. Med knappen HJEM får du vist tv'ets hovedmenu. Under disse knapper er der en lang lydstyrkeknap til venstre. Tryk på den øverste del af lydstyrkeknappen for at øge lydstyrken. Tryk på den nederste del af lydstyrkeknappen for at reducere lydstyrken. På højre side sidder en lang kanalknap med en følbar prik på den øverste del. Tryk på den øverste del af kanalknappen for at øge kanalnummeret, eller tryk på den nederste del af samme knap for at reducere kanalnummeret. Mellem disse to knapper sidder en rund knap SPRING øverst og en knap DÆMP nederst. Brug SPRING til at springe frem og tilbage mellem to kanaler eller indgange. Tv'et skifter mellem den aktuelle kanal eller indgang og den sidst valgte kanal eller indgang. Brug DÆMP til at slå lyden fra. Tryk igen for at slå lyden til. Du kan også slå genveje til brugerassistance til eller fra ved at trykke på denne knap og holde den nede. Under lydstyrke- og kanalknapperne finder du tre rækker med tre knapper placeret side om side. Den første række indeholder knapperne LYD, Undertekst og HJÆLP. Der er en følbar prik på knappen LYD. Brug knappen LYD til at vælge en flersproget kilde eller dobbelt lyd til det program, du ser. Knappen Undertekst slår undertekster til eller fra. Knappen HJÆLP åbner menuen Hjælp. I anden række sidder knapperne Tilbage, AFSPIL og Hurtigt frem. Der er en følbar prik på knappen AFSPIL. Brug disse knapper til at styre indholdet. På tredje række sidder knapperne Optag, Pause og AFSLUT. Brug optageknappen til at optage det aktuelle program med DVR'en. Pauseknappen sætter indholdet på pause. Med knappen Afslut vender du til tilbage til den foregående skærm eller forlader menuen. Tryk for at forlade en interaktiv programtjeneste, når en sådan er aktiv.