Udskriv

Videospilkonsoller

Tilslutning

Slut en HDMI-understøttet videospilkonsol til tv'et med et HDMI-kabel.

Illustration af tilslutningsmetoder
 1. Videospilkonsol
 2. HDMI-kabel (sælges separat)

Tip

 • Et Førsteklasses HDMI‐højhastighedskabel/‐kabler er udmærket til generelle formål, men hvis du vil tilslutte en videospilkonsol, der understøtter 4K 120 Hz, skal du bruge det HDMI-kabel, der følger med spilkonsollen, eller et Ultrahøjhastigheds HDMI-kabel.
 • Type og placering af HDMI-porten varierer afhængigt af tv'et. Se dokumentationen, der følger med tv'et.

Ændring af HDMI-indgangsindstillingerne

Efter tilslutning skal du indstille den tilsluttede HDMI-indgangsport.
Indstil [HDMI-signalformat] for at maksimere tv'ets og videospilkonsollens ydeevne.

Automatisk konfiguration

 1. Tænd videospilkonsollen, og slut den til tv'et med et HDMI-kabel.
  Indstil ved at følge vejledningen på tv-skærmen.

Manuel konfiguration

 1. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg nedenstående i rækkefølge.
  [Indstillinger] — [Kanaler & Indgange] — [Eksterne indgange] — [HDMI-signalformat]

  Vælg det optimale format til din videospilkonsol.

Tip

 • Hvis du tilslutter en videospilkonsol, der understøtter 4K 120 Hz videoudgang, skal du indstille til [Forbedret format (4K120, 8K)].
 • Hvis du tilslutter en videospilkonsol, der understøtter VRR, skal du indstille til [Forbedret format (VRR)].

Bemærk

 • Ved tilslutning af en videospilkonsol, der understøtter 4K 120 Hz og VRR, skal du se mærkaten ved HDMI-indgangsportene på tv'et og tilslutte til HDMI-indgangsporten mærket 4K 120 Hz eller 4K 120 Hz 8K, eller tilslutte til HDMI-indgangsporten, der vises som [Forbedret format (4K120, 8K)] eller [Forbedret format (VRR)] for [HDMI-signalformat].
  Det tilgængelige [HDMI-signalformat] afhænger af modellen. De understøttes muligvis ikke afhængigt af model/område/land.
 • Hvis [Forbedret format (VRR)] er indstillet, kan der forekomme små svingninger i lysstyrken (flimmer) på tv-skærmen afhængigt af frekvensen af det indhold, der udsendes fra den tilsluttede videospilkonsol.