Отпечати

Поврзување Blu-ray или DVD плеер

Поврзете Blu-ray/DVD плеер со телевизорот.

Користете го начинот на поврзување подолу во согласност со достапните влезови на телевизорот.

Напомена

 • Достапните влезови зависат од моделот/регионот/земјата.

Совет

 • Исто така, може да поврзете Кабелски/сателитски приемник на ист начин како Blu-ray/DVD-плеер.

HDMI врска

За оптимален квалитет на сликата, препорачуваме да го поврзете плеерот со телевизорот со кабел HDMI. Ако Blu-ray/DVD плеерот има HDMI приклучок, поврзете го со кабел HDMI.

Илустрација на начинот на поврзување
 1. Blu-ray/DVD-плеер (исто како поврзување Кабелски/сателитски приемник)
 2. HDMI кабелот (не се испорачува)*

* Користете одобрен Premium High Speed HDMI Cable(s) со логото HDMI.

Комбинирана врска

Ако вашиот Blu-ray/DVD плеер има композитни приклучоци, поврзете ги користејќи композитен видео/аудио кабел.

Илустрација на начинот на поврзување
 1. Blu-ray/DVD-плеер (исто како поврзување Кабелски/сателитски приемник)
 2. Аналоген продолжителен кабел (испорачан)*
 3. Кабел RCA (не се испорачува)

* Дали е испорачан Аналоген продолжителен кабел зависи од моделот/регионот/земјата.

Кабел што се поврзува на приклучокот за видео-влез.

Приклучокот 3,5 mm на аналогниот продолжителен кабел има 4 пола.

Слика на аудио/видео кабел (се продава одвоено)
 1. 3,5 mm
 2. Лево за аудио-сигнал.
 3. Видео-сигнал.
 4. Заземјување.
 5. Десно за аудио-сигнал.