Отпечати

Гледање Blu-ray и DVD дискови

Можете да гледате содржини од Blu-ray/DVD дискови или други содржини поддржани од плеерот на телевизорот.

  1. Вклучете го поврзаниот Blu-ray/DVD плеер.
  2. Притиснете го копчето (Избор на влез) неколку пати за да го изберете поврзаниот Blu-ray/DVD-плеер.
  3. Стартувајте го емитувањето на поврзаниот Blu-ray/DVD плеер.

Совет

  • Ако поврзете уред компатибилен со BRAVIA Sync преку HDMI врската, можете да ракувате со него едноставно со далечинскиот управувач на телевизорот. За да ракувате со уредот BRAVIA Sync од екранот на телевизорот. Притиснете го копчето (Избор на влез) на далечинскиот управувач додека гледате содржини од влезот HDMI, притиснете го копчето (Горе) на далечинскиот управувач и изберете [Мени со контроли]. (Исто така може да го прикажете менито со операции со притискање на копчето (Прикажување Инфо/Текст) на далечинскиот управувач.)