Отпечати

Поврзување аудио систем

Видете на илустрациите подолу како се поврзува аудио систем како AV приемник или звучник во вид на лента.

Напомена

 • Достапните влезови зависат од моделот/регионот/земјата.

HDMI врска (се поддржува ARC)

 1. Поврзете ги телевизискиот и аудио системот со HDMI кабел.
  Поврзете го телевизискиот терминал на HDMI влезот со текстот „ARC“ или „eARC/ARC“.
  Илустрација на начинот на поврзување
  1. AV приемник или звучник во вид на лента
  2. HDMI кабелот (не се испорачува)*

  * Препорачуваме одобрен(и) Premium High Speed HDMI Cable(s) со логото HDMI.

 2. Приспособување аудио систем

Напомена

 • За ARC врските, перформансите на препознавањето глас може да се деградираат (само телевизори со вграден микрофон).

HDMI врска (се поддржува eARC)

 1. Поврзете го надворешниот влезен уред и телевизорот со HDMI кабел. Поврзете ги телевизискиот и аудио системот со друг HDMI кабел.
  Поврзете го аудио системот на HDMI влезот на телевизорот со текстот „ARC“ или „eARC/ARC“.
  Илустрација на начинот на поврзување
  1. Надворешен влезен уред (како на пример Blu-ray/DVD снимач)
  2. HDMI кабел (не се испорачува)
  3. AV приемник или звучник во вид на лента
  4. HDMI кабел со етернет (не се испорачува)*

  * Препорачуваме одобрен(и) Premium High Speed HDMI Cable(s) со логото HDMI.

 2. Притиснете го копчето (Брзи поставки) на далечинскиот управувач, потоа изберете [Поставки] — [Слика и звук] — [Аудио излез] — [Режим eARC] — [Автоматски].
 3. Изберете [Звучници] — [Аудио систем].
 4. Овозможете ја функцијата eARC на аудио системот.
  Погледнете го упатството за користење на уредот.
 5. Приспособување аудио систем

Напомена

 • Не може да изберете [Режим eARC] ако е овозможена функцијата за трансформирање текст во говор за текст на екранот во функциите за пристапност на телевизорот.
 • Кога има излез на аудио од поддржан уред за eARC додека гледате од влезот за HDMI, телевизорот работи на следниот начин:
  • нема излез на аудио од системски звуци и аудио реакции и
  • перформансите на препознавањето глас на вградениот микрофон може да се намалат (само телевизори со вграден микрофон).

Поврзување дигитален оптички кабел

 1. Поврзете ги телевизискиот и аудио системот со дигитален оптички кабел.
  Поврзете го дигиталниот оптички влезен терминал на аудио системот.
  Илустрација на начинот на поврзување
  1. AV приемник или звучник во вид на лента
  2. Оптички аудио кабел (не се испорачува)
 2. Приспособување аудио систем

Совет