Отпечати

Премин на аудио формати поддржани со eARC

Потврдете дека може да поминувате низ следниве аудио формати.

  • 7.1 канален линеарен PCM: 32/44,1/48 kHz 16 бита
  • Dolby Digital
  • Dolby Digital Plus
  • DTS
  • Dolby TrueHD
  • DTS-HD MA
  • Dolby Atmos
  • DTS:X Master Audio
  • MPEG2 - AAC/MPEG4 - AAC

За детали, погледнете ја страницата за поддршка.