Отпечати

Користење на телевизорот како централен звучник (само модели со Режим за централниот ТВ звучник)

Моделите со Режим за централниот ТВ звучник имаат CENTER SPEAKER IN влезови или S-CENTER SPEAKER IN​ влезови на задниот дел на телевизорот.

На телевизорите со S-CENTER SPEAKER IN​ влез, може да го користите телевизорот како централен звучник во следниве случаи.

 • Кога е поврзан звучник во вид на лента со излез/приклучок S-CENTER OUT.

Со користење на телевизорот како централен звучник, разговорите звучат природно бидејќи може да ги слушнете од екранот и неговата близина.

Совет

 • Некои модели имаат и CENTER SPEAKER IN и S-CENTER SPEAKER IN​ влезови.
 1. Поврзете го уредот со телевизорот погледнувајќи во „Поврзување на AV-приемникот со кабел за звучници“ или „Поврзување звучник во вид на лента (само модели со S-CENTER SPEAKER IN​ влезови)“ подолу.
 2. Притиснете го копчето (Брзи поставки) на далечинскиот управувач, променете [Поставки] — [Слика и звук] — [Аудио излез] — [Звучници] во [Аудио систем].

Поврзување на AV-приемникот со кабел за звучници

Поврзете ги телевизорот и AV-приемникот со кабел за звучници.

Поврзете го кабелот за звучници на влезот за поврзување на задниот дел на телевизорот
 1. AV-приемник
 2. Кабел за звучници (не се испорачува)

Користете кабел за звучници (не е доставен) за да го поврзете AV-приемникот во влезот CENTER SPEAKER IN од телевизорот.
Кога поврзувате, проверете дали краевите на кабелот за звучници се навиткани и вметнете го безбедно секој од нив во влезовите за поврзување на телевизорот и AV-приемникот.

Терминалот на CENTER SPEAKER IN се разликува во зависност од моделот. Погледнете ги сликите подолу при поврзувањето на кабелот за звучниците.

*Излупете околу 10 mm од изолацијата на кабелот за звучници на секој крај.

Напомена

 • За да спречите жиците од кабелот на звучници да се допираат една со друга, проверете дека не сте излупиле премногу од кабелот за звучници.
 • Поврзете го кабелот за звучници соодветно така што поларитетите (+/-) помеѓу телевизорот и AV-приемникот се совпаѓаат.

Поврзување звучник во вид на лента (само модели со S-CENTER SPEAKER IN​ влезови)

Поврзете ги телевизорот и звучникот во вид на лента со Кабел за режим за централниот ТВ звучник испорачан со звучниците во вид на лента/системот за домашно кино.

Кога е поврзан звучник во вод на лента, централното аудио се слуша и од телевизорот и од звучникот во вид на лента, овозможувајќи ви да уживате и во впечатливиот звук од звучникот во вид на лента и природните разговори.

Поврзете го кабелот за режим на централен звучник на телевизорот во влезот за поврзување на задниот дел на телевизорот.
 1. Кабел за режим за централниот ТВ звучник (доставен со звучници во вид на лента што имаат S-CENTER OUT влезови)

Напомена

 • Дури и кога се поврзува звучник во вид на лента со S-CENTER OUT влез, тој мора да биде поврзан со телевизорот со HDMI-кабел како нормален звучник во вид на лента.
 • Исто така, погледнете и во упатството за користење на аудио системот со S-CENTER OUT влез.