Отпечати

Конзоли за видеоигри

Поврзување

Поврзете конзола за видеоигри што поддржува HDMI со вашиот телевизор преку кабел HDMI.

Илустрација на начините на поврзување
 1. Конзола за видеоигри
 2. Кабел HDMI (се продава одделно)

Совет

 • Premium High Speed HDMI Cable(s) е добар за општи намени, но ако поврзувате конзола за видеоигри што поддржува 4K 120 Hz, користете го кабелот HDMI што доаѓа со конзолата за игри или Ultra High Speed HDMI Cable
 • Типот и позицијата на портите за HDMI зависат од вашиот телевизор. Погледнете во документацијата испорачана со телевизорот.

Промена на поставките за влез на HDMI

По поврзувањето, поставете ја поврзаната влезна порта за HDMI.
За да ја максимизирате изведбата на телевизорот и на конзолата за видеоигри, поставете [Формат на HDMI сигнал].

Автоматско поставување

 1. Со вклучена конзола за видеоигри, поврзете ја со телевизорот со кабел HDMI.
  Поставете ги следниве упатства на телевизискиот екран.

Рачно поставување

 1. Притиснете го копчето (Брзи поставки) на далечинскиот управувач и изберете го следново по редослед.
  [Поставки] — [Канали & Влезови] — [Надворешни влезови] — [Формат на HDMI сигнал]

  Изберете го оптималниот формат за вашата конзола за видеоигри.

Совет

 • Ако поврзувате конзола за видеоигри што поддржува видеоизлези од 4K 120 Hz, поставете го [Подобрен формат (4K120, 8K)].
 • Ако поврзувате конзола за видеоигри што поддржува VRR, поставете го [Подобрен формат (VRR)].

Напомена

 • Кога поврзувате конзола за видеоигри што поддржува 4K 120Hz и VRR, проверете ја етикетата на влезните порти HDMI на телевизорот и поврзете се со влезната порта HDMI што е означена со 4K 120Hz или 4K 120Hz 8K или поврзете се со влезната порта HDMI што е прикажана како [Подобрен формат (4K120, 8K)] или [Подобрен формат (VRR)] for [Формат на HDMI сигнал].
  Достапниот [Формат на HDMI сигнал] зависи од моделот. Тие може да не се поддржани, зависно од моделот/регионот/земјата.
 • Ако е поставен [Подобрен формат (VRR)], мали флуктуации во осветленоста (треперење) може да се појават на ТВ-екранот во зависност од фреквенцијата на излезната содржина од поврзаната конзола за видеоигри.