Štampanje

Prikazivanje ekrana iPhone/pametnog telefona ili iPad/tablet računara na TV-u

Chromecast built-inili AirPlay vam omogućava da prikažete (emitujete) ekrane vaših omiljenih veb stranica i aplikacija sa mobilnih uređaja direktno na TV-u.

Upotreba Chromecast built-in

 1. Povežite mobilni uređaj kao što je pametni telefon ili tablet sa istom kućnom mrežom na koju je povezan TV.
 2. Pokrenite podržanu aplikaciju Chromecast built-in na mobilnom uređaju.
 3. Odaberite ikonu (emitovanje) na aplikaciji.
 4. Izaberite TV kao lokaciju za emitovanje.
  Na TV-u se prikazuje ekran mobilnog telefona.

Napomena

 • Za upotrebu Chromecast built-in-a neophodna je veza sa Internetom.

Upotreba AirPlay

Ovaj TV podržava AirPlay 2.

 1. Uverite se da je vaš Apple uređaj povezan na istu mrežu kao TV.
 2. Procedura zavisi od sadržaja koji će biti prikazan na TV-u i ona je sledeća.
  • Da biste prikazali video snimak, kucnite (AirPlay video).
  • Da biste prikazali slike, kucnite (deljenje).
  • Da biste pustili muziku, kucnite (AirPlay audio).
  • Da biste prikazali ekran mobilnog uređaja, kucnite (preslikavanje).
   (U nekim aplikacijama ćete možda prvo morati da kucnete neku drugu ikonu.)
 3. Izaberite AirPlay na mobilnom uređaju kao što je iPhone ili iPad i izaberite TV koji želite da upotrebite sa AirPlay.

Savet

 • TV podržava Apple HomeKit.
  Možete kontrolisati TV putem mobilnog uređaja kao što je iPhone ili iPad pritiskom na taster (izbor ulaznog signala) na daljinskom upravljaču, kao i izborom (AirPlay) i praćenjem uputstava na ekranu za podešavanje Apple HomeKit.
  Raspoloživi postupci se razlikuju u zavisnosti od verzije aplikacije i softvera.
 • Ako izaberete [Uključeno (Uključeno pomoću aplikacije)] u [Daljinsko pokretanje], možete da uključite televizor pomoću aplikacija na mobilnom uređaju kao što je iPhone ili iPad.

Napomena

 • Za upotrebu AirPlay-a neophodna je veza sa Internetom.
 • Postupci na mobilnom uređaju kao što je iPhone ili iPad se razlikuju u zavisnosti od verzije operativnog sistema.
 • iPhone, iPad, AirPlay i HomeKit su zaštitni znaci kompanije Apple Inc., registrovani u SAD i drugim državama.