Štampanje

Reprodukovanje sadržaja sa računara

Možete uživati u sadržajima (slike/muzika/video datoteke) koji su uskladišteni na uređaju na mreži koji se nalazi u drugoj prostoriji, ako svoj TV povežete na mrežu putem rutera.

Ilustracija načina povezivanja
 1. Računar (server)
 2. Ruter
 3. Modem
 4. Internet
 1. Povežite TV na vašu kućnu mrežu.
 2. Pritisnite taster HOME/(GLAVNI MENI) i izaberite Aplikacije iz Glavnog menija, a zatim izaberite [Plejer Medija].
  Ako isporučeni daljinski upravljač ima taster APPS, možete pritisnuti taster APPS.
 3. Izaberite naziv mrežnog uređaja.
 4. Izaberite fasciklu, a zatim izaberite datoteku za reprodukciju.

Da biste proverili podržane formate datoteka

Napomena

 • U zavisnosti od datoteke, reprodukovanje možda neće biti moguće, čak i kada koristite podržane formate.