Štampanje

Reprodukovanje sadržaja sa servera medija

Možete da reprodukujete foto/muzičke/video datoteke u „controller“-u (npr. digitalni fotoaparat) na TV ekranu direktnim rukovanjem, ako TV putem rutera povežete na kućnu mrežu. „Controller“ treba takođe da bude kompatibilan sa rendererom.

Ilustracija načina povezivanja
  1. Digitalni fotoaparat („controller“)
  2. Ruter
  3. Modem
  4. Internet
  1. Povežite TV na vašu kućnu mrežu.
  2. Koristite „controller“ da biste pokrenuli reprodukovanje sadržaja na TV ekranu.