Štampanje

Želite da isključite LED lampicu tako da se ne pali i ne treperi.

Pomoću dolenavedenog podešavanja možete isključiti LED lampicu.

Da biste isključili LED lampicu Odziv prilikom rada (belu LED lampicu)

Pritisnite taster (Brza podešavanja) na daljinskom upravljaču, pa zatim izaberite [Podešavanja] — [Sistem] — [LED indikator] — onemogućite [Odziv prilikom rada].

Da biste isključili LED lampicu Odziv prilikom rada (narandžasta LED lampica)/LED lampicu funkcije upravljanja glasom (narandžasta LED lampica) (samo modeli sa ugrađenim mikrofonom)

Da biste isključili narandžastu LED lampicu funkcije upravljanja glasom kada je Prekidač ugrađenog mikrofona isključen ili da biste isključili narandžastu LED lampicu odziva prilikom rada kada je Prekidač ugrađenog mikrofona uključen, u [Podešavanja] — [Sistem] — [LED indikator], onemogućite [Status otkrivanja glasa].