Štampanje

Kako se pale LED lampice

Možete proveriti status TV-a tako što ćete videti kako se pale LED lampice.

Ilustracija na kojoj se vidi položaj LED lampica. One su poređane od A do B počevši sa leve strane.

  1. LED lampica funkcije upravljanja glasom (Sa leve strane, pri dnu TV-a. Samo TV-i sa ugrađenim mikrofonom.*)
  2. LED lampica Odziv prilikom rada (U sredini, pri dnu TV-a.)

* Ugrađeni mikrofon možda neće biti dostupan u zavisnosti od vašeg regiona/modela/jezika.

LED lampica funkcije upravljanja glasom

Uključuje se ili treperi kada se otkrije da ste izgovorili „Ok Google“, a TV komunicira sa serverom. Uključivanje i isključivanje ove LED lampice zavisi od statusa komunikacije sa serverom.

Napomena

  • Ugrađeni mikrofon na TV-u možete upotrebiti kada je Prekidač ugrađenog mikrofona uključen. Za položaj prekidača za ugrađeni mikrofon pogledajte Referentni vodič isporučen sa TV-om.
  • Nakon što pritisnete taster MIC/Google pomoćnik na daljinskom upravljaču i završite aktiviranje ugrađenog mikrofona na TV-u, LED lampica funkcije upravljanja glasom se uključuje u narandžastoj boji kada je ugrađeni mikrofon na TV-u isključen (kada je uključen, LED lampica Odziv prilikom rada se uključuje u narandžastoj boji).

LED lampica Odziv prilikom rada

„Pali se“ ili „treperi“ belom bojom kada se TV uključuje, kada prima signal sa daljinskog upravljača ili kada se ažurira softver putem USB diska za skladištenje.
Kada je omogućeno [Откривање фразе „OK Google“], „uključuje se“ narandžastom bojom. (samo TV-i sa ugrađenim mikrofonom*)
* Ugrađeni mikrofon možda neće biti dostupan u zavisnosti od vašeg regiona/modela/jezika.
Kada je uključen Prekidač ugrađenog mikrofona, „pali se“ narandžastom bojom. (samo TV-i sa ugrađenim mikrofonom*)
* Ugrađeni mikrofon možda neće biti dostupan u zavisnosti od vašeg regiona/modela/jezika.