Εκτύπωση

Δημιουργία της σύνδεσης

Γρήγορες ρυθμίσεις > Επιλογές τηλεόρασης > Ρυθμίσεις > Δίκτυο και Internet > Wi-Fi

  1. Στη λίστα των δικτύων που εντοπίστηκαν, επιλέξτε το ασύρματο δίκτυό σας. Εάν το δίκτυό σας δεν περιλαμβάνεται στη λίστα επειδή το όνομα του δικτύου είναι κρυφό (έχετε απενεργοποιήσει τη μετάδοση του SSID του δρομολογητή), επιλέξτε Προσθήκη νέου δικτύου για να εισαγάγετε οι ίδιοι το όνομα του δικτύου.
  2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
  3. Μόλις η σύνδεση δημιουργηθεί επιτυχώς, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα.